HYUNDAI Autoever Gathering

#LeadEvents #ForABetterDay #Teambuilding
Dátum: 28. 03. 2017
Miesto: 5 Bis Cite Voltaire, Paris

Hodnoty, ktoré sa snažíme rozvíjať sú silný tímový duch a kvalitná spolupráca. Naša práca nás baví a napĺňa a práve preto sme spokojní, pokorní avšak nie skromní. Obzvlášť by sme chceli poďakovať, že slnečný Oskar, vie byť srdečný! ☀